Najnovije Vesti

Klasičan homeopatski tretman

Klasičan homeopatski tretman
Klasičan homeopatski tretman ima pozitivne uticaje u lečenju alergija. Homeopatski tretman alergijskog konjuktivitisa,alergijske kijavice, bronhijalne astme, i neurodermatitisaDa se klasičnim homeopatskim lečenjem mogu uspešno suzbijati alergijski poremećaji, kao i smanjiti upotreba konvencionalnih medikamenata, pokazala je opsežna medicinska studija, izvedenau nekoliko kontrolnih centara u Austriji.Poznato je da populaciju zapadnih industrijalizovanih zemljama, u zadnje tri decenije, sve više muče alergijski poremećaji, koji u nekim periodima godine (npr. cvetanje u proleće) prerastaju u pravu epidemiju.

Zbog nepotpunog odgovora konvencionalne medicine na ovaj problem, pacijenti u visokom procentu prihvataju i komplementarne metode lečenja (između ostalih i homeopatske), izadatak pomenute medicinske studije je bio da ustanovi faktičku efikasnost klasičnih homeopatskih tretmana, kao i njihovu mogućnost da smanje količinu konvencionalnih medikamenata, prepisanih od strane zvanične medicine.

Ovu opsežnu multicentričnu istraživačku studiju su vodili lekari opšte prakse sa specijalizacijom iz homeopatije, iz devet Austrijskih kontrolnih centara. Obuhvaćeni su pacijenti sa dijagnozama alergijskog konjuktivitisa, alergijske kijavice, bronhijalne astme, i neurodermatitisa.Četrdeset ovakvih pacijenata je pregledano pre i posle homeoptaskog tretmana.

Rezultati su pokazali da je kod svih posmatranih pacijenata došlo do suštinskog poboljšanja stanja po svim simptomima, a u većini slučajeva je to poboljšanje bilo izrazito vidljivo.Takođe, većina pacijenata (njih 62%) je nakon homeopatskog tretmana iz upotrebe potpuno izbacilo bar jedan lek zvanične medicine, dok je kod ostatka pacijenata zabeležena mogućnost značajnog smanjivanja potrebnih dnevnih doza lekova zvanične medicine.

Tokom ovog tretmana klasične homeopatije, nisu zabeleženi nikakvi propratni negativni efekti.

Stručnjaci koji su vodili studiju, GründlingC., SchimettaW. i FrassM., su na kraju ovog medicinsko-istraživačkog projekta zaključili da se uz pomoć tretmana klasične homeoptaije mogu značajno suzbiti simptomi alergijskih poremećaja, kao i smanjiti potrošnja medikamenata zvanične medicine, koji, često, pored svojih pozitivnih efekata, imaju i one propratne, negativne uticaje na zdravlje pacijenata. Ovi istraživači su, takođe, zaključili da bi primena klasične homeopatije u tretiranju alergijskih poremećaja dovela do značajnog smanjenja troškova lečenja.

Izvor: