Najnovije Vesti

Intolerancija na hranu

Intolerancija na hranu

Intolerancija na hranu, ili nealergijska preosetljivost na hranu, predstavlja termin koji ozačava raznolike fiziološke odgovore, a koji se odnose na određenu vrstu hrane, ili pojedinačne elemente koji se nalaze u raznim vrstama hrane.

Intolerancija (netolerancija) je negativna reakcija, često odložena, na hranu, napitke, aditive u hrani, ili samo neke specifične elemente iz hrane, a simptomi se javljaju u okviru jednog ili više telesnih organa ili sistema, ali sve to, važno je naglasiti, nije alergija na hranu.

Istinska alergija na hranu podrazumeva prisustvo antitela Imunoglobulina E (IgE) koja se aktiviraju u prisustvu neke određene vrste hrane, dok se to kod intolerancije na hranu ne dešava.

Posledice intolerancije na hranu mogu uključivati farmakološki, metabolički, i gastro-intestinalni odgovor na hranu, ili neke komponente hrane. Intolerancija na hranu ne uključuje niti psihološki odgovor, niti izaziva bolesti koje inače hrana prouzrokuje.

Nealergijska preosetljivost na hranu je nenormalan fiziološki odgovor. U nekim slučajevima, određivanje supstance koja se teško toleriše može predstavljati teškoću, jer se reakcija, kao posledica intolerancije, može javiti odloženo, zavisiti od visine doze, a direktni sastojci koji izazivaju reakciju mogu biti sadržani u mnogim namirnicama, i zbog toga teže odredivi.

  • Metaboličke reakcije na hranu mogu biti izazvane nasleđenim ili stečenim nepravilnostima u metabolizmu namirnica, kao što je to, na primer, slučaj kod diabetes mellitus-a, deficijencije laktaze, ili favizma.
  • Farmakološke reakcije generalno nastaju zbog molekularno niskih hemijskih nivoa, a takve reakcije se javljaju ili zbog prirodnih komponenata, kao što su salicilati ili aminaze, ili zbog aditiva u hrani, kao što su to konzervansi, koloranti, emulzianti, i pojačivači ukusa. Ove hemikalije su sposobne da kod osetljivih osoba uzrokuju biohemijske propratne efekte, slično lekovima.
  • Gastro-intestinalne reakcije mogu biti uzrokovane sniženom apsorpcijom, kao i ostalim abnormalnostima gastro-intestinalnog trakta.
  • Imunološki odgovor se sprovodi posredstvom ne alergijskih imunoglobulina, gde imuno-sistem prepoznaje hranu kao strano telo.
  • Toksini mogu postojati u hrani prirodno, ili biti oslobođeni od strane bakterija, ili kao posledica kontaminacije prehrambrenih proizvoda. Toksičke reakcije na hranu su uzrokovane direktnim delovanjem hrane ili neke supstance, bez učešća imuniteta.
  • Psihološke reakcije uključuju manifestacije kliničkih simptoma koji nisu uzrokovani hranom, već emocijama koje se vezuju za hranu.

Ovi simptomi se ne javljaju ukoliko se hrana daje u obliku koji ne može biti prepoznat.

Eliminaciona dijeta je korisna da pomogne u dijagnosticiranju intolerancije na hranu. Da bi se sproveo ovaj postupak, formirani su specijalizovani dijagnostički testovi za svaki vid intolerancije na hranu.

Intolerancija na hranu može biti klasifikovana prema mehanizmu svog delovanja. Intolerancija može nastati kao posledica deficita određenih hemijskih ili enzimskih činilaca, potrebnih za varenje određene komponente hrane, kao što je to slučaj kod nasledne intolerancije na fruktozu. Takođe, može biti uzrokovana nepravilnostima u samom potencijalu organizma da apsorbuje hranljive sastojke, kao što se to npr. dešava u nemogućnosti apsorpcije fruktoze. Intolerancija na hranu se može javiti i na hemikalije u hrani koje u njoj prirodno postoje, kao što je to, npr. osetljivost na salicil. Lekovi dobijeni iz biljnih izvora, kao npr. aspirin, takođe mogu proizvesti taj tip reakcije. Konačno, intolerancija na hranu može biti rezultat nealergijskog imuno odgovora.

Life ordinacija poseduje višegodišnje iskustvo u testiranju intolerancije na različite vrste hrane, i u svom dosadašnjem radu je izvršila više hiljada testiranja. Svim pacijentima, koji su se naknadno pridržavali naših preporuka proizašlih iz zaključaka testa intolerancije, smo pomogli da reše najširi spektar fizičkih i psihičkih problema.