Najnovije Vesti

Homeopatija u sluzbi emocionalnog zdravlja

Homeopatija u sluzbi emocionalnog zdravlja
Homeopatija je, to uvek treba podsetiti, efikasan sistem prirodnog lečenja koji koristi lekove sačinjene od minimalnih količina posebno priređenih prirodnih supstanci, a koji imaju zadatak da naše telo i um usmere i poguraju u pravcu isceljenja. Jedna od osnovnih premisa homeopatije naglašava da su um, telo, i emocije neodvojivi, i međusobno čvrsto isprepletane kategorije. Semjuel Haneman, utemeljivač sistema homeopatije, još je pre skoro 200 godina rekao da je bolestan čovek isto toliko pogođen emotivno i mentalno, koliko i fizički.

Danas se homeopatija koristi širom sveta, i široko je priznata kao disciplina komplementarna konvencionalnoj medicini. Ona predstavlja sastavni deo sistema nacionalne zdravstvene zaštite Nemačke, kao i deo zdravstvenog sistema u Francuskoj. Na homeopatski način, a po sopstvenom izboru, već decenijama se leči i Britanska kraljevska porodica. Gde god da se ovaj prirodni sistem zaštite zdravlja koristi i razume, sa zahvalnošću je prihvaćen, upravo zbog svojih osobina da na nežan način leči celog čoveka – njegov um, telo, i osećanja.

Kada naše emocionalne probleme tretiramo na homeopatski način, naša osećanja ne bivaju potisnuta ili umrtvljena, kao što je to često slučaj kod primene sedativa ili trankvilizatora. Uz homeopatiju um ostaje bistar i budan, a mi sposobni da ostanemo u kontaktu sa svojim osećanjima. Najčešći opisi rezultata pravilne upotrebe homeopatskih preparata u tretiranju emocionalne uznemirenosti,otprilike glase ovako: “Čini mi se da sam u stanju da se bolje nosim sa mojom situacijom”, ili “Osećam da sam se pomerila od osećanja razočaranosti, i to mi omogućava da mnogo jasnije razmislim šta mi se sve to dešava”, ili “Moje telo više nije kontrolisano strahom”.

Ne zahteva svaka uznemirenost lečenje. Iako su homeopatski lekovi potpuno bezbedni i netoksični, važno je zapamtiti da je najbolji način probijanja kroz životne nemire upravo suočavanje sa njima. Na primer, tuga je sasvim normalni deo svačijeg života. Mnogi ljudi nakon iskustva gubitka voljene osobe prođu normalan proces tugovanja, bez pomoći bilo kakvog tretmana. Ipak, ukoliko je osobi teško da se sama prebrodi stresni period,homeopatski lekovi joj mogu biti od velike pomoći.

Dugotrajni emocionalni problemi, kao što sudepresija, hronična anksioznost, PMS, ili nedostatak samopouzdanja, upravo predstavljaju predmet konstitucionalne homeopatije. Ova stanja zahtevaju veštinu dobro obučenog homeopate, koji će nakon razgovora sa osobom, prepisati tačno određeni lek, lek koji među stotinama homeopatskih preparata najbolje odgovara iskazanim simptomima pacijenta. Takav će lek podstaći i telo i um da započnu lečenje na dubinskom,ćelijskom, nivou. Rezultat koji se očekuje je korensko i postepeno poboljšavanje stanja osobe. Emocionalni stav postaje vedriji, opšta vitalnost i nivo energije se povećavaju, dok istovremeno nestaju nepoželjni fizički simptomi.

Treba naglasiti da je konstitucionalni homeopatski tretman izvrstan dodatak psihoterapiji. Čest je slučaj da se u ovoj kombinaciji terapija odvija mnogo brže i sadržajnije, a duboko ukorenjeni strahovi znatno lakše isteruju na svetlost dana. To se dešava zbog toga jer je osoba pod homeopatskim tretmanom uvek jača, fokusiranija, i, što je najvažnije, poseduje dovoljno energije da obavi ovaj važan zadatak izlečenja.