Najnovije Vesti

Homeopatija i poremecaj rasta kod dece

Homeopatija i poremecaj rasta kod dece

Homeopatska medicina poseduje mnoge konstitucione lekove koji mogu podspešiti zdravlje ljudi. Ali, oni moraju biti prepisani za tačno određenu osobu. Pa i kada se određuju individualno, nije sigurno da će podstaći rast kod svakog pacijenta.Zvanična medicina ne poznaje neki specifičan tretman za podsticanje rasta, osim primene anaboličkih steroida. Njihov uspeh nije izvestan, i mogu imati ozbiljne sporedne efekte. Ti su sporedni efekti toliko ozbiljni da se steroidi ne mogu rutinski prepisivati.Homeopatska medicina poseduje mnoge konstitucione lekove koji mogu podspešiti zdravlje ljudi.

Ali, oni moraju biti prepisani za tačno određenu osobu. Pa i kada se određuju individualno, nije sigurno da će podstaći rast kod svakog pacijenta.

Zvanična medicina ne poznaje neki specifičan tretman za podsticanje rasta, osim primene anaboličkih steroida. Njihov uspeh nije izvestan, i mogu imati ozbiljne sporedne efekte. Ti su sporedni efekti toliko ozbiljni da se steroidi ne mogu rutinski prepisivati.

Postoje mnogi faktori koji će odlučiti da li će neka osoba biti niskog ili visokog rasta, ali su sledeći faktori jedni od najbitnijih:

  • Genetski (rasni) faktori; (npr. Crnogorci i Kinezi)
  • Hormonalni faktori; (funkcije tiroide, pituitarne žlezde, hormon rasta)
  • Faktori ishrane; (nedostatak joda, nedostatak proteina)

I Ajurveda nudi neke lekove za tu svrhu, ali njihove doze, kao i propratna ograničenja, te lekove čine teškim za primenu. I povrh toga, njihova efikasnost nije sigurna.

Zbog svega toga, specijalisti homeopatske medicine su se koncentrisali na selektivne formule koje mogu biti od pomoći za većinu dece. Određeni su kriterijumi koje homeopatski lekovi trebaju zadovoljiti, da bismo očekivali rezultat pojačanog rasta kod dece. Isti homeopatski lekovi, ujedno, veoma snažno podstiču imunitet osobe, tako da su i preventiva gripa, kašlja, prehlade, bronhitisa, i ostalih bolesti koje su posledica smanjenog imuniteta.

Homeopatska formula za podsticanje rasta kod dece pomaže u većini slučajeva. Pomaže i kod one dece koja su normalne visine, ako se posmatraju njihovi roditelji i prehrambene navike. Povrh svega, primećeno je da terapija deluje nevezano za predpubertetsko stanje visine. Visina se generalno podstiče u periodu od 8-16. godine. Rasni faktori, u terapiji, nemaju nikakav uticaj. Postiže se visina koja nadilazi projektovanu visinu za određeno dete. Ta “extra” visina varira od čak 15-20 cm. Nisu potrebne nikakve dodatne vežbe ili poseban režim ishrane. Nisu potrebni specijalni laboratorijski testovi. Kod većine pacijenata, lekovi počinju delovati već od prvog meseca uzimanja terapije, a porast visine traje od 8 do 16 meseci i nadalje.

Dodatne prednosti ovog tretmana su te da svi preparati koje homeopatska medicina prepisuje za podsticanje rasta kod dece ujedno podstiču i optimalan rad imuniteta, te se time sprečava razvoj većine bolesti koje obično napadaju decu tog uzrasta.