Najnovije Vesti

Homeopatija hiperaktivnost kod dece

Homeopatija hiperaktivnost kod dece

Postoji nekoliko homeopatskih lekova koji se mogu prepisati za hiperaktivnost kod dece. Da bismo čitaocima omogućili osnovno razumevanje dva najpoznatija leka za hiperaktivnost kod dece – Argenticum nitricum i Arsenicum – napravićemo poređenje simptoma koji su indikovani za svaki od ovih preparata.Hiperaktivna deca, kojima je potreban ovaj lek, u stanju su da lako i brzo ispolje energiju. Nemirni su, uz dozu anksioznosti, brzopletosti i zabrinutosti, i imaju naglašena očekivanja od nekih budućih događaja, bilo da se radi o kontrolnim i pismenim zadacima, ili običnim školskim aktivnostima. Imaju problem da sasrede pažnju, i često imaju potrebu da objasne sebe i svoje postupke.

Za Argenticum nitricum:

Hiperaktivna deca, kojima je potreban ovaj lek, u stanju su da lako i brzo ispolje energiju. Nemirni su, uz dozu anksioznosti, brzopletosti i zabrinutosti, i imaju naglašena očekivanja od nekih budućih događaja, bilo da se radi o kontrolnim i pismenim zadacima, ili običnim školskim aktivnostima. Imaju problem da sasrede pažnju, i često imaju potrebu da objasne sebe i svoje postupke. Ova hiperaktniva deca su majstori racionalizacije, iako je većina njihovih objašnjenja iracionalna (njihova se objašnjenja ponekad mogu nazvati i „kreativnim“). Fizički mogu izgledati stariji nego što jesu. Obično hodaju brže nego ostali. Još jedna njihova karakteristična osobina je da žude za šećerom, i neki od njihovih psiholoških ili fizičkih simptoma se mogu ispoljiti ubrzo nakon konzumacije šećera. Izgleda da im je potrebno više odeće nego drugima, i teže da se utople. Mogu imati probleme sa digestivnim gasovima i bolovima u stomaku.

Arsenicum

Drugačiji profil se vezuje za hiperaktivnu decu kojima je potreban Arsenicum. Ova hiperaktivna deca su neprestano nemirna, i mogu biti veoma uplašena, bilo u vezi nečeg određenog, bilo u vezi svega, generalno. Skloni su crnim slutnjama. Kada je god to moguće, izbegavaju da budu sami. Posesivni su. Pokušaće da se igraju sa više igračaka istovremeno, i da ih ne daju drugima. Generalno gledano, njihove su želje veće nego potrebe, i to se očitava u tome da postavljaju sve veće i raznovrsnije zahteve. Mogu biti sitničavo pedantni, naredbodavno raspoloženi, ili zahtevati da se stvari obavljaju na “pravilan način”.

Delom zahvaljujući svojoj hiperaktivnosti, hiperaktivna deca za koju je indikovan Arsenicum, pate od iscrpljenosti i slabosti. Preosetljiva su na mirise, dodir i buku. Mogu imati fizičke ili psihološke simptome nakon unošenja mleka, žitarica, šećera, ili sladoleda. Lako se prehlade, i izlaganje hladnoći im može doneti glavobolju, nazeb ili kašalj – a bolje im je ako se izlože toploti, bez obzira na izvor toplote. Često su žedna, aiko mogu voleti da uzimaju tečnost u količinama ne većim od par gutljaja. Ovoj deci se simptomi mogu pogoršavati tokom noći, što će uticati na remećenje sna.

Pravilno odabrani i pravilno primenjivani homeopatski lekovi mogu biti “bogom dani” za hiperaktivnu decu. Mogu im pomoći da “uspore”, da se opuste, i da osete veću unutrašnju sigurnost. Homeopatija im, takođe, može osnažiti generalnu konstituciju, tako da se hiperaktivna deca osete jačim i manje bolesnim, dobijajući generalni osećaj blagostanja.